Kolmannen vuosituhannen evankelistakoulutus

Perheniemen evankelinen opisto


Alkaa

06.09.2024

Loppuu

14.12.2025

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

30 op. Koulutus sisältää 12 viikonloppuisin järjestettävää lähijaksoa.


Koulutusmuoto

Aikuisosaaja: Perustaidot ja työelämän avaintaidot

Koulutusala

Seurakuntatyö ja teologia

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on tukea omien lahjojen tunnistamisessa ja niissä vahvistumisessa sekä oman paikan löytämisessä. Koulutus pyrkii tukemaan rakentavaa ja hedelmällistä yhteistyötä kristillisten seurakuntien ja järjestöjen kanssa sekä rohkaisee samalla kunkin opiskelijan henkilökohtaista prosessia oman henkilökohtaisen palvelutavan ja vahvuuksien löytämiseksi ja vahvistumiseksi. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden perehtyä ihmisten rakkaudelliseen kohtaamiseen ja evankeliumin välittämiseen. Kouluttajina toimivat pitkään evankelioimistyötä tehneet ja sen eri puoliin perehtyneet asiantuntijat.