Kolmannen vuosituhannen evankelistakoulutus

Perheniemen evankelinen opisto


Alkaa

09.09.2022

Loppuu

10.12.2023

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

30 op


Koulutusmuoto

Kansanopistolinja

Koulutusala

Seurakuntatyö ja teologia, Sielunhoito, Teologia

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on tukea omien lahjojen tunnistamisessa ja niissä vahvistumisessa sekä oman paikan löytämisessä. Koulutus pyrkii tukemaan rakentavaa ja hedelmällistä yhteistyötä kristillisten seurakuntien ja järjestöjen kanssa sekä rohkaisee samalla kunkin opiskelijan henkilökohtaista prosessia oman henkilökohtaisen palvelutavan ja vahvuuksien löytämiseksi ja vahvistumiseksi. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden perehtyä ihmisten rakkaudelliseen kohtaamiseen ja evankeliumin välittämiseen.