Kohtaamisen kosketus -toiminnallisten menetelmien koulutus sielunhoitajille ja sielunhoitoterapeuteille

Perheniemen evankelinen opisto


Alkaa

21.08.2020

Loppuu

27.09.2020

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

5 op


Koulutusmuoto

Kansanopistolinja

Koulutusala

Psykologia, Seurakuntatyö ja teologia, Sielunhoito, Sosiaaliala, Teologia

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää elämäntarinatyöskentelyyn ja antaa osallistujille valmiuksia toiminnallisten menetelmien käyttämiseen asiakastyöskentelyssä. Kouluttajana toimii Heli Suoaro, seurakunnallisten aineiden opettaja, diakoni, sielunhoitoterapeutti. 1. Elämäni tarina - portti sydämeeni 21.-23.8.2020 • hoitava kohtaaminen • dialoginen vuoropuhelu • elämäntarina • hengellinen elämäntarina • elämänkaaripsykologia 2. Toivontarina elämään 25.-27.9.2020 • toiminnalliset menetelmät yksilötyöskentelyssä • symbolityöskentely • tarinallisuus • Toivontarina -työmenetelmä auttamistyössä