Kohtaamisen kosketus -toiminnallisten menetelmien koulutus seurakuntien työntekijöille ja vapaaehtoistyöntekijöille

Perheniemen evankelinen opisto


Alkaa

20.08.2021

Loppuu

19.09.2021

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

5 op


Koulutusmuoto

Kansanopistolinja

Koulutusala

Psykologia, Seurakuntatyö ja teologia, Sielunhoito, Sosiaaliala, Teologia

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää elämäntarinatyöskentelyyn ja antaa osallistujille valmiuksia toiminnallisten menetelmien käyttämiseen asiakastyöskentelyssä. Kouluttajana toimii Heli Suoaro, seurakunnallisten aineiden opettaja, diakoni, sielunhoitoterapeutti. 1. Elämäni tarina - portti sydämeeni 20.-22.8.2021 • hoitava kohtaaminen • dialoginen vuoropuhelu • elämäntarina • hengellinen elämäntarina • elämänkaaripsykologia 2. Toivontarina elämään 17.-19.9.2021 • toiminnalliset menetelmät yksilötyöskentelyssä • symbolityöskentely • tarinallisuus • Toivontarina -työmenetelmä auttamistyössä