Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus

Perheniemen evankelinen opisto


Alkaa

10.01.2020

Loppuu

22.11.2020

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

30 op


Koulutusmuoto

Kansanopistolinja

Koulutusala

Kirjallisuus ja kirjoittaminen

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää kirjallisuusterapian perusteisiin ja käytännön menetelmiin sekä antaa valmiuksia käyttää niitä omalla ammattialueellaan. Koulutus rakentuu kymmenestä lähiopetusjaksosta sekä etätehtävistä.