Kirjallisuusterapian menetelmiä omaan työhön

Perheniemen evankelinen opisto


Alkaa

13.01.2023

Loppuu

19.11.2023

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

30 op


Koulutusmuoto

Kansanopistolinja

Koulutusala

Kasvatusala / opetus ja ohjaus, Kirjallisuus ja kirjoittaminen, Sosiaaliala, Terveys ja hyvinvointi

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää kirjallisuusterapian perusteisiin ja käytännön menetelmiin sekä antaa valmiuksia käyttää niitä omalla ammattialueellaan. Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta, jonka suorittamisen jälkeen osallistuja voi käyttää nimikettä kirjallisuusterapiaohjaaja, joka ei ole Valviran nimikesuojattu ammattinimike.