Kielten ja kulttuurien Opistovuosi

Jämsän Kristillinen Kansanopisto


Alkaa

14.08.2022

Loppuu

13.05.2023

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

53 op


Koulutusmuoto

Opistovuosi oppivelvollisille

Koulutusala

Opistovuosi oppivelvollisille

Koulutuksen kuvaus

Linjan omat opinnot koostuvat seuraavista opinnoista (14 op): Oral Skills, Writing and Listening Skills, Bible Studies, Religious English, English Project, Culture, Book Club. Kohderyhmä on oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat nuoret.