Kielten ja kulttuurien Opistovuosi 2023-2024

Jämsän Kristillinen Kansanopisto


Alkaa

13.08.2023

Loppuu

04.05.2024

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

53 op


Koulutusmuoto

Opistovuosi oppivelvollisille

Koulutusala

Opistovuosi oppivelvollisille

Koulutuksen kuvaus

Linjan omat opinnot koostuvat seuraavista opinnoista (14 op): Oral Skills, Writing and Listening Skills, Bible Studies, Religious English, English Project, Culture, Book Club. Kohderyhmä on oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat nuoret.