Kestävä yhteiskunta

Kiljavan opisto


Alkaa

14.08.2023

Loppuu

31.05.2024

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

38 viikkoa


Koulutusmuoto

Kansanopistolinja

Koulutusala

Avoimen yliopiston opinnot, Yhteiskunnallinen ala, Yhteiskuntatieteet, Yliopistoon orientoiva koulutus, Ympäristö

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen aikana pääset laajentamaan ymmärrystäsi ekokriisin eri ulottuvuuksista, juurisyistä ja ratkaisuehdotuksista. Tutustumme viimeisimpään ekokriisiä koskevaan tieteelliseen tutkimukseen, päätöksentekoon sekä ekososiaalisesti kestävän yhteiskunnan haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tarkastelemme ilmastonmuutoksen torjunnan ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen tapoja sekä vaikuttamisen keinoja. Suurten globaalien ilmiöiden hahmottamisen ohella tarkastelemme myös kestävyyskysymyksiä paikallisesti. Tämän lisäksi tutustutaan kestävyyskysymysten parista löytyviin jatko-opintoihin.