Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

Keski-Pohjanmaan kansanopisto


Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

150 osp


Koulutusmuoto

Ammattitutkinto

Koulutusala

Erityisopetus, Kasvatusala / opetus ja ohjaus, Kuntoutus ja tukipalvelut, Sosiaaliala

Koulutuksen kuvaus

Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon suorittaneella on laaja-alainen kehitysvamma-alan osaaminen. Hän tuntee kehitysvamma-alan palvelujärjestelmän sekä toimintaa ohjaavan arvoperustan, säädökset, määräykset ja toimintaperiaatteet sekä osaa soveltaa niitä ammattietiikkaa noudattaen alan erilaisissa asiakastilanteissa. Koulutukseen on jatkuva haku.