Kasvatustieteen perusopinnot

Kymenlaakson Opisto


Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

25 op


Koulutuksen kuvaus

Kokopäiväinen kansanopistolinja käsittää 20 tuntia lähiopetusta viikossa Jamilahden kansanopistossa ja lisäksi opetuksessa käytetään yliopistojen verkko-oppimisympäristöjä. Johdatus kasvatustieteisiin 5 op Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet 5 op Kasvatuksen yhteiskunnallinen perusteet 5 op Oppimisen ja kehityksen haasteet 5 op Toimijana kasvatusalalla 5 op