Kasvatustieteen linja

Kiljavan opisto


Alkaa

12.08.2019

Loppuu

29.05.2020

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

38 opintoviikkoa


Koulutusmuoto

Kansanopistolinja

Koulutusala

Kasvatusala / opetus ja ohjaus

Koulutuksen kuvaus

Koulutus auttaa ymmärtämään ihmisen elämänikäisen kasvun mahdollisuuksia ja perehdyttää alan jatko-opintomahdollisuuksiin. Linja sisältää kasvatustieteen perusopinnot (25 op) sekä aineopintoja 10 opintopistettä Tampereen yliopiston avoimeen yliopistoon. Koulutus toteutetaan Voionmaan koulutuskeskuksessa Tampereen keskustassa.