Kasvatustieteen linja 2022 – 2023

Otavan Opisto


Alkaa

05.09.2022

Loppuu

19.05.2023

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

32 ov


Koulutusmuoto

Kansanopistolinja

Koulutusala

Kasvatusala / opetus ja ohjaus

Koulutuksen kuvaus

Kasvatustiede tutkii ihmisen kehitystä ja oppimista varhaisvuosista aikuisuuteen ja vanhuuteen asti. Kasvatustieteen opiskelu valmentaa monenlaisiin ammatteihin, kuten opettajaksi, varhaiskasvattajaksi, koulutussuunnittelijaksi ja tutkijaksi. Kasvatustieteen linja koostuu neljästä osiosta: Kasvatustieteen perusopinnot - voit suorittaa yliopiston perusopinnot Jyväskylän yliopistoon, VAKAVA-kasvatustieteen valtakunnallisiin valintakokeisiin valmentautuminen, Sulautuva oppiminen - uusi nimi: Verkkopedagogiikka? Hybridioppiminen, Oppimisen tulevaisuus.