Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Pohjois-Savon opisto


Alkaa

12.08.2019

Loppuu

27.05.2022

Opetuskieli

Suomi


Koulutusmuoto

Ammatillinen perustutkinto

Koulutusala

Humanistinen ja taideala, Kasvatusala / opetus ja ohjaus

Koulutuksen kuvaus

Kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja toimii kasvatus-, ohjaus- ja avustamistehtävissä esim. päiväkodeissa, kouluissa, toimintakeskuksissa. Opintoihin sisältyy mm. viittomakieltä, korvaavia kommunikaatiomenetelmiä sekä eri-ikäisten ja erilaisten asiakasryhmien ohjausta.