Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, koulunkäynninohjaaja (150 osp)

Valkealan kristillinen kansanopisto


Alkaa

01.08.2019

Loppuu

29.05.2020

Opetuskieli

Suomi


Koulutusmuoto

Ammattitutkinto

Koulutuksen kuvaus

Koulutus suoritetaan päiväopiskeluna, ja opinnot on suunniteltu kestämään yhden lukuvuoden. Koulutus sisältää teoriaopetusta, työpaikalla oppimista ja itsenäistä opiskelua. Saavutettu ammattitaito osoitetaan näytöissä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma.