Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, koulunkäynninohjaaja (150 osp)

Valkealan kristillinen kansanopisto


Alkaa

03.08.2020

Loppuu

28.05.2021

Opetuskieli

Suomi


Koulutusmuoto

Ammattitutkinto

Koulutusala

Kasvatusala / opetus ja ohjaus

Koulutuksen kuvaus

Koulutus suoritetaan päiväopiskeluna, ja opinnot on suunniteltu kestämään yhden lukuvuoden. Koulutus sisältää teoriaopetusta, työpaikalla oppimista ja itsenäistä opiskelua. Saavutettu ammattitaito osoitetaan näytöissä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma.