Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan osaamisala

Rovala-Opisto


Alkaa

01.08.2021

Loppuu

30.06.2022

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

150 op


Koulutusmuoto

Ammattitutkinto

Koulutusala

Kasvatusala / opetus ja ohjaus

Koulutuksen kuvaus

Tutkinnon suorittanut osaa toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä. Hän toimii kasvattajana ja ohjaajana työyhteisössään ja edistää yhteisöllisyyttä ja ammatillista vuorovaikutusta. Hän osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä. Hän noudattaa työssään eettisiä periaatteita sekä työtä ohjaavia säädöksiä ja asiakirjoja. Hän osaa hyödyntää työssään erilaisia malleja ja menetelmiä. Tutkinnon suorittanut tukee ohjattavien kasvua ja kehitystä sekä tukee yksilön myönteisen minäkuvan ja itsetunnon rakentumista. Jatkuva haku, www.rovala.fi.