Journalistilinja

Kiljavan opisto


Alkaa

10.08.2021

Loppuu

31.05.2022

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

38 opintoviikkoa


Koulutusmuoto

Kansanopistolinja

Koulutusala

Journalismi

Koulutuksen kuvaus

Journalistikoulutus on tarkoitettu niille, jotka tähtäävät kirjoittaviksi toimittajiksi tai aikovat radio- ja tv-työhön. Opinnot sisältävät toimittajan käytännön työn harjoittelun lisäksi Viestinnän monitieteisen tutkinto-ohjelman yhteiset perusopinnot (25 op) Tampereen yliopiston avoimen yliopiston vaatimusten mukaan. Koulutus toteutetaan Voionmaan koulutuskeskuksessa Tampereen keskustassa.