Itsenäistymisen ja hyvinvoinnin linja

Lehtimäen opisto


Alkaa

15.08.2021

Loppuu

04.06.2022


Koulutusmuoto

Erityistukea tarvitsevien ryhmien koulutus

Koulutuksen kuvaus

Opintojen tavoitteena on hankkia lisää valmiuksia omaan mielekkääseeen arkeen ja psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Opinnoissa painotetaan itsenäistymistä ja kodista irtaantumista, asumisessa tarvittavia taitoja, osallistumista työ- ja harrastustoimintaan, itsehoitoa ja henkilökohtaista hyvinvointia.