Integratiivinen työnohjaajakoulutus

Perheniemen evankelinen opisto


Alkaa

05.09.2024

Loppuu

21.11.2026

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

60 op.


Koulutusmuoto

Aikuisosaaja: Perustaidot ja työelämän avaintaidot

Koulutusala

Kasvatusala / opetus ja ohjaus, Seurakuntatyö ja teologia, Sosiaaliala, Terveys ja hyvinvointi

Koulutuksen kuvaus

Integratiivinen työnohjaajakoulutus kristillisessä viitekehyksessä antaa tiedollisia ja taidollisia valmiuksia toimia työnohjaajana yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyönohjauksissa kristillisen vakaumuksen erityispiirteet huomioiden. Integratiivinen työnojaajakoulutus antaa moninäkökulmaisen pohjan työnohjaajana toimimiseen. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti sosiaali-, terveys- tai kasvatusalalla työskenteleville tai hengellisessä työssä toimiville. Koulutus on Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) suositusten mukainen ja ennakkoon hyväksytty.