Henkisen itsepuolustuksen perusteet

Perheniemen evankelinen opisto


Alkaa

29.07.2024

Loppuu

02.08.2024

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

28 h, 5 päivää. Alkaa maanantaina klo 13.30 ilmoittautumisella ja päiväkahvilla, ja päättyy perjantaina klo 14.00.


Koulutusmuoto

Lyhytkurssi

Koulutusala

Hyvinvointitaidot

Koulutuksen kuvaus

Kurssi antaa valmiuksia entistä toimivampaan kommunikaatioon, terveeseen itsensä ja asiansa puolustamiseen sekä rakentavaan jämäkkyyteen. Tavoitteena on, että osallistuja tunnistaa omaa tapaansa olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa sekä ymmärtää terveiden rajojen merkityksen oman hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Sopii myös asiakastyössä toimiville tukemaan asiakkaita entistä toimivampaan kommunikaatioon, terveeseen itsensä puolustamiseen sekä rakentavaan jämäkkyyteen.