Hankeideasta vaikuttavuuteen – hankesuunnittelun ABC

Jyväskylän kristillinen opisto


Alkaa

18.01.2022

Loppuu

19.01.2022

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

0,5op


Koulutusmuoto

Lyhytkurssi

Koulutusala

Henkilöstökoulutus, Seurakuntatyö ja teologia

Koulutuksen kuvaus

Mistä hanke saa alkunsa ja millä tavalla se jalostuu seurakunnan kehittämistoiminnaksi. Miten hankeideat jalostetaan toimivaksi ja vaikuttavaksi hankesuunnitelmaksi ja -prosessiksi? Kouluttajana toimivat hankekoordinaattori, KTM Nina Maarit Partanen ja yhteisödiakoniatyön asiantuntija, diakoni, sosionomi (YAMK) Jukka-Pekka Vaittinen Osallistuja oppii tunnistamaan hankeprosessin vaiheet ja tutustuu erilaisiin rahoitusmahdollisuuksiin. Osallistuja oppii tunnistamaan hanketoiminnan ongelmakohdat ja ymmärtää vaikuttavuuden merkityksen. Osallistumismaksu 250e