Hälsofrämjande livsstil och hållbar utveckling

Norrvalla folkhögskola


Alkaa

17.01.2020

Loppuu

08.02.2020

Koulutuksen laajuus

5sp


Koulutusmuoto

Avoin yliopisto ja korkeakoulu

Koulutuksen kuvaus

Med utgångspunkt i evidensbaserad kunskap behandlas teman rörande livsstil och olika hälsodimensioner på individnivå. Synen på livsstil och hälsa inom olika discipliner och ur olika perspektiv jämförs. Särskilt det hälsofrämjande perspektivet med fokus på social hållbarhet och hälsofrämjande livsstil och utveckling belyses.