Graafinen suunnittelu

Muurlan Opisto


Alkaa

26.10.2019

Loppuu

17.05.2020

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

8op


Koulutusala

Graafinen suunnittelu

Koulutuksen kuvaus

Monimuotokoulutuksessa opiskellaan graafista suunnittelua sekä viestinnän käytäntöjä. Koulutus rohkaisee jatkuvaan oppimiseen ja uusien asioiden omaksumiseen, sillä ala on jatkuvasti kehittyvä ja sidoksissa yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Koulutus antaa alan ohjelmien peruskäytännöt ja ammatillisen sanaston.