Erityispedagogiikan perusopinnot

Kymenlaakson Opisto


Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

25 op


Koulutusmuoto

Avoin yliopisto ja korkeakoulu

Koulutuksen kuvaus

Kokopäiväinen kansanopistolinja käsittää 20 tuntia lähiopetusta viikossa Jamilahden kansanopistossa ja lisäksi opetuksessa käytetään yliopistojen verkko-oppimisympäristöjä. Johdatus kasvatustieteisiin 5 op Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet 5 op Kasvatuksen yhteiskunnallinen perusteet 5 op Yksilön kehitys ja sen tukeminen 5 op Näkökulmia erityispedagiikan teoriaan ja käytäntöön 5 op