Erityinen tuki ohjauksessa

Peräpohjolan Opisto


Alkaa

06.05.2021

Loppuu

19.11.2021

Koulutuksen laajuus

200 tuntia


Koulutusmuoto

Kansanopistolinja

Koulutuksen kuvaus

Koulutus sopii kaikille kasvatus-, opetus ja sosiaalialan ohjaustyötä tekeville, jotka kohtaavat työssään erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita, nuoria tai aikuisia. Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa tunnistaa erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden pulmia, kuten neuropsykiatrisia häiriöitä, mielenterveysongelmia sekä kehitysvammaisuutta. Opintokokonaisuuden jälkeen osallistujalla on tietoa ja valmiuksia kohdata erilaisia nuoria ja aikuisia, ja he saavat käytännön työkaluja erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden ohjaamiseen. Koulutukseen sisältyy työnohjausta.