En inkluderande mångkulturell skola (5 sp)

Norrvalla folkhögskola


Alkaa

19.02.2021

Loppuu

20.03.2021

Opetuskieli

Ruotsi

Koulutuksen laajuus

5 sp


Koulutusmuoto

Avoin yliopisto ja korkeakoulu

Koulutusala

Johtaminen, Kasvatusala / opetus ja ohjaus, Yhteiskunnallinen ala

Koulutuksen kuvaus

Kursen syftar till att utveckla lärarnas beredskap att reflektera och kritiskt granska de normer och strukturer i samhället eller skolan som kan utgöra ett hinder för en inkluderande skolmiljö. I detta arbete är områden som normkritisk pedagogik, intersektionalitet, antirasistisk pedagogik och interkulturell pedagogik centrala. Målet är att kunna diskutera frågor relaterade till funktionsnedsättning, etnicitet, genus och livsåskådning som på olika sätt samverkar i processer som gäller elevers identitetskonstruktion, känsla av tillhörighet, likvärdiga möjligheter och lärande.