Elokuva ja video

Lahden kansanopisto (Vapaa akatemia)


Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

40 viikkoa


Koulutusmuoto

Kansanopistolinja

Koulutusala

Ammattikorkeakouluun orientoiva koulutus, Avoimen amk:n opinnot, Elokuva, Media / viestintä, Taiteet ja kulttuuri

Koulutuksen kuvaus

Opiskelija perehtyy elokuvan ideointiin, käsikirjoittamiseen, kuvaukseen, äänitykseen, valaisuun, henkilöohjaukseen ja editointiin. Tavoitteena on laaja-alaiset tekniset ja sisällön tuottamisen taidot sekä taiteellisen ymmärryksen ja ilmaisukyvyn kehittyminen. Opiskelija voi suorittaa myös visuaalisen alan ja taidehistorian avoimen korkeakoulun opintojaksoja, jotka hän voi myöhemmin hyväksyttää osaksi korkeakoulututkintoa. Lukuvuoden kestävä koulutus sopii paitsi jatko-opintoihin tähtääville myös tavoitteellisesti työskenteleville harrastajille. Elokuussa alkava opiskelu on päätoimista.