Eläintenkouluttajalinja

Pohjois-Savon opisto


Alkaa

26.08.2019

Loppuu

22.05.2020

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

35 opintoviikkoa


Koulutusmuoto

Kansanopistolinja

Koulutusala

Eläintenhoito

Koulutuksen kuvaus

Linjalla käydään läpi oppimispsykologian perusteita eläintenkouluttajan näkökulmasta ja hankitaan tarvittavia tietoja ja taitoja käytännön työskentelyyn. Linja on tarkoitettu kaikille eläintenkouluttamisesta kiinnostuneille, aikaisempaa koulutus- tai työtaustaa ei vaadita. Linja antaa valmiuksia alan jatko-opintoihin.