Ekspressiivinen taideterapia 1.vuosikurssi

Muurlan Opisto


Alkaa

22.05.2021

Loppuu

12.12.2021

Opetuskieli

Suomi


Koulutusmuoto

Lyhytkurssi

Koulutusala

Kasvatusala / opetus ja ohjaus, Kuvataide, Taiteet ja kulttuuri

Koulutuksen kuvaus

Koulutus on suunnattu sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja/tai taidealan ammattilaisille, jotka haluavat tutustua ekspressiivisen taideterapian viitekehykseen ja menetelmiin sekä löytää uudenlaista näköalaan itseen ja elämän ilmiöihin. Tavoitteena yhteyden saaminen taiteiden väliseen työskentelyyn henkilökohtaisena prosessina, laajentaa näkemyksiään ihmisen kasvusta ja muuntumisen mahdollisuuksista, löytää voimaantumisen lähteitä ja keinoja uudistavaan työotteeseen, ymmärtää kokemuksensa kautta ekspressiivisen taideilmaisun prosessia ja viitekehyksen taustalla olevia keskeisiä käsitteitä.