Digi­taaliset työ­välineet ja digi­taali­suus työ­elämä­taitoina- kou­lutus

Pohjois-Savon opisto


Alkaa

23.08.2021

Loppuu

20.05.2022

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

53 opintopistettä


Koulutusmuoto

Kansanopistolinja

Koulutusala

Humanistinen ja taideala, Taiteet ja kulttuuri, Tietojenkäsittely ja tietoliikenne, Tietotekniikka / ohjelmointi, Valokuva

Koulutuksen kuvaus

Koulutus on suunniteltu työelämästä jonkin aikaa poissaolleille ja sinne paluuta suunnitteleville, sekä työelämään palaaville, jotka kaipaavat lisävalmiuksia digitaitoihinsa. Koulutus on suunnattu myös henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita visuaalisesta suunnittelusta ja digitaalisen median ammateista. Koulutukseen ei vaadita alan pohjakoulutusta. Koulutus muodostuu 5 jaksosta. Opinnot sopivat: työelämään palaaville, työssään digitaalisia valmiuksia kaipaaville,visuaalisen alan jatko-opintoihin tähtääville,visuaalisen alan työtehtäviin tähtääville,digitaalista suunnittelusta kiinnostuneille.