Digi­taaliset työ­välineet ja digi­taali­suus työ­elämä­taitoina- kou­lutus

Pohjois-Savon opisto


Alkaa

21.08.2023

Loppuu

17.05.2024

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

53 opintopistettä


Koulutusmuoto

Kansanopistolinja

Koulutusala

Humanistinen ja taideala, Taiteet ja kulttuuri, Tietojenkäsittely ja tietoliikenne, Tietotekniikka / ohjelmointi, Valokuva

Koulutuksen kuvaus

Maksuton koulutus on suunniteltu työelämästä jonkin aikaa poissa olleille ja sinne paluuta suunnitteleville, sekä työelämään palaaville, jotka kaipaavat lisävalmiuksia digitaitoihinsa. Koulutus on suunnattu myös henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita visuaalisesta suunnittelusta ja digitaalisen median ammateista. Koulutukseen ei vaadita alan pohjakoulutusta. Koulutus muodostuu 5 jaksosta. Jokainen opintojakso muodostaa oman kokonaisuutensa, mutta ne limittyvät toisiinsa suuremmaksi kokonaisuudeksi, jossa edetään perusteista yhä syvempään osaamiseen ja osaamisen hyödyntämiseen eri tilanteissa.