Avain ammattiin – linja

Pohjantähti-opisto


Alkaa

10.08.2020

Loppuu

28.05.2021

Opetuskieli

Suomi


Koulutusmuoto

Maahanmuuttajille suunnattu koulutus

Koulutusala

Maahanmuuttajille suunnattu koulutus

Koulutuksen kuvaus

Koulutus on maahanmuuttajille, joiden tarvitsee parantaa suomen kielen taitoaan ja jotka tarvitsevat ohjausta tai tukea työelämäpolkunsa ja/tai jatko-opintojensa suunnitteluun sekä toteuttamiseen. Avain ammattiin linjan ja Luku- ja kirjoitustaidon ABC opiskelijat opiskelevat suomen kieltä samassa luokassa. Opiskelujen perustavoitteena on opiskelijoiden urapolkujen vahvistaminen ja kiinnittyminen työelämään. Tavoitteeseen pyritään vahvistamalla opiskelijoiden suomen kielen osaamista, työnhaku-ja opiskeluvalmiuksia, elämänhallintataitoa sekä ammatillista kielitaitoa.