Avain ammattiin – linja

Pohjantähti-opisto


Alkaa

09.08.2021

Loppuu

27.05.2022

Opetuskieli

Suomi


Koulutusmuoto

Opistovuosi oppivelvollisille

Koulutusala

Maahanmuuttajille suunnattu koulutus

Koulutuksen kuvaus

Koulutus on maahanmuuttajille, joiden tarvitsee parantaa suomen kielen taitoaan ja jotka tarvitsevat ohjausta tai tukea työelämäpolkunsa ja/tai jatko-opintojensa suunnitteluun sekä toteuttamiseen. Opiskelujen perustavoitteena on opiskelijoiden urapolkujen vahvistaminen ja kiinnittyminen työelämään. Sisältöjä ovat arjen taidot ja elämänhallinta, opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot, vuorovaikutus- ja viestintätaidot, matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisutaidot, aktiivinen kansalaisuus, opiskelu- ja urasuunnittelutaidot ja valinnaiset suuntautumisopinnot.