Arjen eväät – linja

Pohjantähti-opisto


Alkaa

10.08.2020

Loppuu

28.05.2021

Opetuskieli

Suomi


Koulutusmuoto

Erityistukea tarvitsevien ryhmien koulutus

Koulutusala

Erityisopetus, Opiskeluvalmiudet / oma kehittyminen

Koulutuksen kuvaus

Linjalla vahvistetaan sosiaalisia taitoja ja kehitetään valmiuksia itsensä hoitamiseen sekä mahdollisimman itsenäiseen ja sisältörikkaaseen elämään. Linjalla otetaan huomioon opiskelijan erityistarpeet, toiveet sekä pyrkimykset. Sisältöinä mm. Elämäntaitojen opinnot: kotitalous, toimintakyvyn ylläpitäminen, liikunta, vuorovaikutustaidot, itsetuntemus, asiointi, ajankäytön hallinta ja päivittäistoiminnot. Tiedollisten valmiuksien opinnot: äidinkieli ja matematiikka, kansalaisuustietojen ja – taitojen opinnot ja terveyskasvatus. Taitojen opiskelu: kädentaidot, ilmaisuaineet ja digitaidot.