Arjen eväät – linja

Pohjantähti-opisto


Alkaa

09.08.2021

Loppuu

27.05.2022

Opetuskieli

Suomi


Koulutusmuoto

Opistovuosi oppivelvollisille

Koulutusala

Erityisopetus, Opiskeluvalmiudet / oma kehittyminen

Koulutuksen kuvaus

Linjalla vahvistetaan sosiaalisia taitoja ja kehitetään valmiuksia itsensä hoitamiseen sekä mahdollisimman itsenäiseen ja sisältörikkaaseen elämään. Linjalla otetaan huomioon opiskelijan erityistarpeet, toiveet sekä pyrkimykset. Sisältöinä Arjen taidot ja elämänhallinta, opiskelu-itsetuntemus- ja työelämätaidot, vuorovaikutus- ja viestintätaidot, matemaattiset perustaidot- ja ongelmanratkaisutaidot, aktiivinen kansalaisuus, opiskelu- ja urasuunnittelutaidot, suuntautumisopinnot mm. digitaidot sekä taide-kulttuuri ja luontolähtöisyys.