Ajattelun akatemia -monimuotokoulutus

Perheniemen evankelinen opisto


Alkaa

09.08.2024

Loppuu

18.05.2025

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

12 op. (Koulutus koostuu kahdesta lähijaksosta ja niiden väliin sijoittuvista neljästä etäjaksosta.)


Koulutusmuoto

Aikuisosaaja: Perustaidot ja työelämän avaintaidot

Koulutusala

Teologia

Koulutuksen kuvaus

Millaisia vastauksia kristillinen maailmankuva tarjoaa tässä moniarvoisessa ja ristiriitaisessa ajassa? Ajattelun akatemia auttaa sinua ottamaan siitä selvää! Kristinusko on älyllisesti varteenotettava vakaumus, joka on muuttanut maailmaa paremmaksi ja muuttaa sitä yhä. Tarkastelemme kurssin kuluessa niin filosofisia, teologisia, historiallisia kuin luonnontieteellisiäkin kysymyksiä siitä vakaumuksesta käsin, että kaikki totuus on Jumalan totuutta. Lisäksi arvioimme, kuinka uskottava kristinuskon sanoma on erilaisten totuusväitteiden ristipaineessa.