Aikusten perusopetus

Eurajoen kristillinen opisto


Opetuskieli

Suomi


Koulutusmuoto

Aikuisten perusopetus

Koulutusala

Aikuisten perusopetus

Koulutuksen kuvaus

Tavoitteena on hankkia perusopetuksen päättötodistus ja lisätä jatkokoulutusmahdollisuuksia. Aineet: äidinkieli ja kirjallisuus, englanti, ruotsi, matematiikka, uskonto, historia, yhteiskuntaoppi, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, kotitalous, tietotekniikka, opinto-ohjaus, musiikki, kuvaamataito, liikunta.