Kestävää tulevaisuutta rakennetaan yhdessä oppimalla

Kansanopistoyhdistyksen hallitusohjelmaviestit – katso videot

Suomen Kansanopistoyhdistyksen puheenjohtaja Helena Ahonen: Kansanopistoverkosto Suomessa – osaamista, resilienssiä, hyvinvointia ja sivistystä.  
Etelä-Pohjanmaan Opiston rehtori Kyösti Nyyssölä: Pysäytetään koulutustason lasku – Kansanopistojen KOVA-koulutuksella useampi nuori yliopistopolulle.
Jämsän Kristillisen Kansanopiston rehtori Jukka Palola: Pysäytetään koulutustason lasku – Oppivelvollisten Opistovuosi-koulutukselle kasvava tarve. 
Turun kristillisen opiston pedagoginen rehtori Juha Kaivola: Mahdollistetaan onnistunut kotoutuminen – Kansanopistot kielen oppimisen ja osallisuuden tukena. 
HEO Kansanopiston rehtori Teijo Mathlin: Varmistetaan perustaidot aikuisille työelämään ja jatko-opiskeluun. 
Peräpohjolan Opiston rehtori Tatja Karvonen: Kasvatus- ja ohjausala tarvitsee osaajia – Kansanopistojen ammatillisella koulutuksella hyviä tuloksia. 


Kaikki tavoitteet koottuna yhteen videoon

Suomen Kansanopistoyhdistyksen hallituksen jäsenet esittelevät yhdistyksen hallitusohjelmaviestit.