AIEMMAT TILAISUUDET


Kansansivistyksen yhteiskuntahyöty 18.-19.4., Helsinki

Seminaari pidettiin 18.-19.4.2013 Helsingissä. Luennoitsijoina olivat mm. Eva Åström ja Signild Håkansson Ruotsin Folkbildningsrådetista (FBR).

Ohjelma: PDF

FBR: Koottu arvio sivistystyön yhteiskunnnalisesta merkityksestä: HTML/PDF

Seminaari oli osa ruotsinkielisten kansanopistojen johtamisohjelmaa "Ledarskap för ett dynamiskt lärcenter". Enemmän aineistoa, mm. videoesityksiä tästä ja aiemmista lähijaksoista löytyy vastaavalta ruotsinkieliseltä sivulta. Voit avata sivun näihin kehyksiin painamalla TÄSTÄ.


suomen Kansanopistoyhdistys


Kansanopistot maahanmuuttajakoulutuksen osaajina –täydennyskoulutusohjelma

Kansanopistojen maahanmuuttajakoulutuksen suunnittelu- ja koordinointitehtävissä toimiville, opetussuunnitelmatyöstä vastaaville, koulutusten vastuuopettajille sekä ohjaus- ja tukipalvelutehtävissä toimiville.

Suomen Kansanopistoyhdistys järjesti vuosina 2012 - 2013 kuusiosaisen koulutusohjelman (laajuus yhteensä 6 op) kansanopistojen maahanmuuttajakoulutusten henkilöstölle. Koulutus oli Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutusta.

Taustaa koulutuksesta
PDF

Koulutusten sisällöt
PDF

 

26.3.2013, Otavan Opisto, Mikkeli

Ohjelma:
PDF

Tytti Pantsar: Ajankohtaista lukioon valmistavan koulutuksen valmistelusta opetushallinnossa
PDF

Maria Suoraniemi: Maahanmuuttajakoulutusten kokonaiskuva kansanopistoissa
PDF

Pilottiryhmä - LUVAn rekrytointimalli
PDF

 

29.-30.1.2013, Turun kristillinen opisto

Ohjelma
PDF

Juha Kaivola: Maahanmuuttajaopiskelijan koulutuspolut Turussa
PDF

Ulla-Jill Karlsson: Ajankohtaista maahanmuutosta - mikä on kansanopistojen rooli?
PDF

Juha Kaivola: Maahanmuuttajakoulutuksen rahoitus, hallinto ja yhteistyömallit
PDF

Liisa Salo-Lee: Kulttuurienvälinen osaaminen maahanmuuttajatyössä
PDF

Paula Kuusipalo: Verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset
PDF

Riina Humalajoki: Kotoutumiskoulutuksen arviointi
PDF

Paula Kuusipalo: Maahanmuuttajakoulutuksen kansainväliset verkostot
PDF

Maritta Mörk-Huttunen: Henkilökohtainen avustajakoulutuksen suunnitteluprosessi
PDF

Pirjo Keronen: Sosiaalisen vertaistoiminnan kehittäminen
PDF

Veera Haverinen: Luku- ja kirjoitustaitokoulutus Jamilahdessa
PDF

Niina Salmi: Jatko-opintoihin valmentava koulutus
PDF

Elina Tornborg: Oppilaitosten nivelvaiheyhteistyö Varsinais-Suomessa
PDF

Sinikka Koskinen: Luetaan yhdessä -verkosto
PDF

Kokemuksia kansanopistojen kansainvälisestä verkostoitumisesta:
Jyväskylän kristillisen opiston Grundtvig-projekti 2004-2006.

 

20.-21.11.2012, Pohjola-opisto, Oulu

Ohjelma
PDF

Jussi Onnismaa: Työnohjaus ja työyhteisö ohjaajan ja opettajan tukena monikulttuurisessa työssä
PDF

Tiina Muukka: Luku- ja kirjoitustaidoton maahanmuuttaja ryhmässä
PDF

Matleena Melander: Naisten koulu 2009-2013
PDF

Maahanmuuttajaopiskelijan ohjaaminen ja tukeminen - ryhmätyöt
PDF

 

12.-13.9.2012, Lahden kansanopisto

Ohjelma
PDF

Jutta Kosola: Kielitaidon arviointi maahanmuuttajakoulutuksessa
PDF

Eeva-Maija Lappalainen: Kä-Ki-Ku: Käden taidot kielen ja kulttuurin opetuksessa
PDF

Mirja-Tytti Talib: Erilaiset oppimisen kulttuurit
PDF

Melis Ari-Gürhanli: Koivu ja Tähti: Suomen kielen opetusta taiteen avulla
PDF

Elena Pekki: Matematiikan opetus ja oppimateriaalit kotoutumiskoulutuksessa
PDF

 

24.5.2012, Seurakuntaopisto, Järvenpää

Ohjelma
PDF

Juha Kaivola: Kansanopistojen rooli ja visio maahanmuuttajakoulutuksen järjestäjinä
PDF

Leena Nissilä: Uusien opetussuunnitelman perusteiden esittely
PDF

Paula Karjalainen: Kotoutumiskoulutuksen tulevaisuudennäkymiä
PDF

Jarno Ruotsalainen: Työvoimapoliittiset koulutushankinnat ja uudet opetussuunnitelman perusteet
PDF

Hanna Nurmi: Case: Kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelma Turun kristillisessä opistossa lukuvuonna 2012-2013
PDF

Tiina Muukka: Luku- ja kirjoitustaidon ABC
PDF

 

Katso myös:
Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteet sekä niihin liittyvät koulutustilaisuudet ja niiden aineistoja
HTML


Suomen Kansanopistoyhdistys ry

Opetushallitus rahoittaa hanketta


Rehtoripäivä, 14.3., Helsinki

Päivän aikana käsiteltiinn kansanopistojen ja aikuiskoulutuksen ajankohtaiskysymyksiä, yhteiskunta- ja koulutustakuuta sekä nivelvaiheiden koulutusten kehittämislinjauksia. Päivän päätteeksi pidettiin ammatillista koulutusta järjestävien kansanopistojen neuvottelutilaisuus.

Aineisto

Ohjelma:
PDF

Kirsi Kangaspunta: Ajankohtaista aikuiskoulutuskesta:
PDF

Pertti Pitkänen: Vapaan sivistystyön tulevaisuusnäkymiä:
PDF

Aaro Harju: Vapaan sivistystyön tulevaisuudennäkymiä:
PDF

Sari Ellonen, Katariina Männikkö: Tietoisku Oppijan verkkopalveluista ja uusista hakujärjestelmistä:
PDF


suomen Kansanopistoyhdistys


Seminaari yhteiskuntatakuun ja maahanmuuttajakoulutuksen toteuttamisesta 7.3.2013, Helsinki

Teemat:
• Nuorten koulutustakuun toteuttaminen: esimerkkejä toteutuksista ja toteutukseen sopivista työtavoista, yhteistyö.
• Maahanmuuttajien koulutus: omaehtoinen kotoutumiskoulutus, lakisääteisen kotoutumiskoulutuksen ulkopuolelle jäävien maahanmuuttajien koulutus, yhteistyö.

Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteita, joiden saavuttamiseen tarvitaan myös vapaata sivistystyötä. Millä tavoin vapaa sivistystyö on tarttunut nuorten yhteiskuntatakuun ja maahanmuuttajien koulutuksen toteuttamiseen? Entä millaista näihin tarvittavaa osaamista vapaan sivistystyön eri oppilaitosmuodoissa on? Millaista yhteistyötä tehdään, millaista tarvitaan? Mitä näkyy tulevaisuudessa?

Seminaari järjestettiin Vapaan sivistystyön yhteisjärjestön, Suomen Kansanopistoyhdistyksen ja OKM:n yhteistyönä. Seminaari oli osa Suomen Kansanopistoyhdistyksen koordinoimaa hanketta Vapaa sivistystyö yhteisöllisten oppimispolkujen rakentajana.

Ohjelma ja aineistot: HTML


Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö

suomen Kansanopistoyhdistys


Kansanopistojen talouspäivät 13.–14.11.2012, Helsinki

Ohjelma: PDF


Suomen Kansanopistoyhdistys


Kansanopistokymppien tapaaminen 2.-3.10.2012 Turun kristillisellä opistolla

Kaksipäiväinen tapaaminen sisälsi koulutuksellista ohjelmaa sekä aikaa keskustelulle, yhdessäololle ja kokemusten jakamiselle.

Lisätiedot: PDF


Kansanopistokympit


Kansanopistokokous ja Suomen Kansanopistoyhdistyksen vuosikokous 26. – 27.9.2012 Turun kr. opistolla

Kokouksen yhteydessä järjestettiin myös Suomen Kansanopistoyhdistyksen vuosikokous 27.9.2012.

27.9.2012 Turussa pidetyssä yhdistyksen vuosikokouksessa oli edustettuna kaikkiaan 54 jäsenyhteisöä, äänioikeuksia oli käytössä 138. Kokous valitsi uudeksi puheenjohtajaksi kaudelle 2013-2015 Aki Ojakankaan (kuvassa) (89) ääntä, toisena ehdokkaana ollut Helena Ahonen sai 49 ääntä. Hallituksen jäsenten vaali tapahtui ilman äänestystä, vaalivaliokunnan pohjaesityksen mukaisesti valituiksi tulivat Timo Heinola (uudelleen), Juha Matti Holopainen (uudelleen) ja Merja Ojalammi (uutena), lisäksi valittiin kokouksessa esitetty Minna Vähämäki (uudelleen).

Ohjelma: PDF


Aki Ojakangas


Kansanopistopäivät: Elämä ja työ, 8. – 10.8.2012,
Metallityöväen Murikka-opisto

Kuvakavalkadi ja luennoitsijoiden esitykset ovat nyt Kansanopistopäivien omilla sivuilla:
www.kansanopistot.fi/paivat


Suomen Kansanopistoyhdistys ry


ASLAK -kurssi kansanopistojen toimistohenkilöstölle

Kansanopistojen toimistohenkilöille on myönnetty valtakunnallinen Aslak-kurssi vuodelle 2012. Kurssi jakautuu neljään jaksoon
(26.-30.3., 4.-8.6.2012, 1.-5.10.2012 ja alkukeväällä 2013).


Suomen Kansanopistoyhdistys ry


Kansanopistomessut houkuttelivat kiinnostuneita

Historian ensimmäiset Kansanopistomessut kokosivat toukokuun lopulla 2012 yhdeksän länsisuomalaista kansanopistoa esittelemään tarjontaansa Turkuun Yhteispalvelu Monitorin tiloihin kauppakeskus Skanssiin.

Tapahtuma kiinnosti erityisesti kotoutumis- ja muussa koulutuksessa olevia maahanmuuttajia, jotka olivat hyvin kiinnostuneita kansanopistojen tarjoamista koulutusvaihtoehdoista. Paikalla olleet kansanopistot olivat tyytyväisiä uudesta avauksesta ja yhdessä pohdittiin, että tapahtumasta voitaisiin ottaa mallia muillakin paikkakunnilla. Messuajatus syntyi Monitorin koulutusneuvonnan piirissä, kun Valkeakoskella sijaitseva Päivölän Kansanopisto oli osoittanut kiinnostuksensa yhteistyöhön. Yhteispalvelu Monitori on Turun kaupungin, Turun työ- ja elinkeinotoimiston sekä Kelan yhteinen palvelupiste, joka sijaitsee siellä missä ihmiset muutenkin asioivat ja liikkuvat eli kauppakeskus Skanssissa.

Messuilla olivat mukana Eurajoen kristillinen opisto, Folkhögskolan Axxell, Kanneljärven Opisto, Länsi-Suomen opisto, Muurlan Opisto, Paasikivi-Opisto, Päivölän Kansanopisto, Turun kristillinen opisto ja Varsinais-Suomen Kansanopisto

Lisätietoa monitorista: www.turku.fi/monitori

Klikkaa kuvia:


Suomen Kansanopistoyhdistys ry


Alueelliset neuvottelupäivät touko-kesäkuun vaihteessa 2012

Kansanopistoyhdistys järjesti opistojohdon alueelliset neuvottelupäivät seuraavasti:

- Helsingissä 29.5. (Laajasalon opistolla)
- Mikkelissä 30.5. (Otavan Opistolla)
- Turussa 31.5. (Turun kristillisellä opistolla)
- Oulussa 8.6. (Pohjola-opistolla) ja
- Jyväskylässä 12.6. (Jyväskylän kristillisellä opistolla)
- Svenskt regionmöte i Helsingfors 7.6.

Tilaisuudet oli suunnattu erityisesti opistojohdolle sekä hallinnolle ja ne olivat maksuttomia. Tilaisuudet olivat keskenään samansisältöisiä.

Tilaisuuksien tarkoituksena oli arvioida vapaan sivistystyön kehittämisohjelman näkökulmasta kansanopistotyön kehittämisen edellytyksiä ja painopisteitä.


Suomen Kansanopistoyhdistys ry


Rehtoripäivä 15.3.2012, Helsinki

Rehtoripäivän aineistoa:

Ohjelma
PDF

Opetus- ja kulttuuriministeriön aikuiskoulutuspolitiikan yksikkö (AIPO) esittäytyy
ylitarkastaja, vapaan sivistystyön vastuuvirkamies Kirsi Lähde
PDF

Kansanopistojen rooli ja vahvuudet haasteellisten kohderyhmien koulutuksessa
opetusneuvos Leena Nissilä, Opetushallitus
PDF

Ammatillisen koulutuksen linjaukset ja järjestäjäverkon kokoaminen
johtaja Mika Tammilehto, OKM
PDF

Aikuiskoulutuspolitiikan yksikön johtajan puheenvuoro
johtaja Kirsi Kangaspunta, OKM
PDF


Suomen Kansanopistoyhdistys ry


Älä kompastu kynnykseen -työpaja 14.2.2012 Helsingissä

Ohjelmassa oli mm. näkemyksiä siitä miten esteettömyys toteutuu kansalais- ja kansanopistojen kentällä sekä työpajatyöskentelyä, teemat:
1. Opiston esteettömyyden johtaminen
2. Miten vapaan sivistystyön esteettömyyttä edistetään jatkossa?
3. Esteettömyys opettajan näkökulmasta
4. Esteettömyys paikallisesti. Miten toimitaan, jos opisto on kovin esteellinen?

Ohjelma: PDF

Vapaan sivistystyön esteettömyys -tutkimus
* Matti Laitinen: Yhteenveto rehtorikyselystä: PDF
* Minna Markkanen: Kansanopistojen esteettömyys erilaisten oppijoiden ja vammaisten opiskelijoiden näkökulmasta:
Yhdenvertaisten opiskelumahdollisuuksien esteet: PDF

Lisätietoja tutkimuksesta: www.vapaansivistystyönesteettömyys.fi


Vapaan sivistystyön esteettömyys


Uusien kansanopistojohdossa työskentelevien perehtymispäivä 12.1.2012 Helsingissä

Kansanopistoyhdistys järjesti uudelle opistojohdolle suunnatun perehtymispäivän. Ensisijaisesti tilaisuus oli tarkoitettu vastikään tehtävässään aloittaneille opistojohdon edustajille (mm. rehtoreille, apulais- ja vararehtoreille, talouspäälliköille). Perehtymispäivään olivat tervetulleita myös hieman pidempään tehtävässään olleet henkilöt, jotka kokivat tarvitsevansa opistotyöhön liittyvien perusasiakokonaisuuksien läpikäyntiä.

Perehtymispäivän aikana käsiteltiin kansanopistojohtamisen eri osa-alueita. Erityisesti paneuduttiin kansanopiston toiminnan kannalta keskeiseen lainsäädäntöön ja talouden ydinkysymyksiin. Lisäksi tarkasteltiin kansanopistotyön erityispiirteitä, opiston strategista johtamista, opistojohtajan identiteettiä sekä pohditaan työnantajaroolia.

Ohjelma: PDF | Saatekirje: PDF


Suomen Kansanopistoyhdistys ry


ASLAK -kurssi kansanopistojen opettajille

Kansanopistojen opettajille on myönnetty valtakunnallinen Aslak-kurssi vuodelle 2011. Kurssi jakautuu neljään jaksoon 5 vrk + 12 vrk ja 5 vrk, joista kaksi ensimmäistä jaksoa pidetään vuoden 2011 puolella ja viimeinen jakso menee vuodelle 2012:

I jakso: viikko 4 vuonna 2011
II jakso: viikot 22 - 23 tai viikot 23 - 24 vuonna 2011
III-jakso: viikko 4 vuonna 2012

Lisätietoja: Härmän Kuntoutus Oy, Johanna Valkonen, palveluesimies johanna.valkonen(ät)harmankuntokeskus.fi, puhelin (06) 483 1592.


Suomen Kansanopistoyhdistys ry


Kansanopistojen Talouspäivät

järjestettiin 22.-23.11.2011 Työväen Akatemiassa.

Talouspäivät olivat tänä syksynä suunnattu sekä opistojen talousasioista vastaaville että opistojen koulutusta suunnitteleville henkilöille. Päivillä haluttiin taloutta jäsentää osana opistojen kokonaistoimintaa sekä lisätä vuorovaikutusta opistokentällä.

Ohjelma: PDF


Suomen Kansanopistoyhdistys ry

Työväen Akatemia


Kansanopistokokous ja vuosikokous 2011

Kansanopistokokous
pidettiin Seurakuntaopistolla Järvenpäässä 25.-26.10.2011.

Ohjelma: PDF

Osanottajilla oli mahdollisuus tutustua kulttuurikierroksen kohteisiin Aholaan ja Suvirantaan: HTML.

Vuosikokous
Suomen Kansanopistoyhdistys - Finlands Folkhögskolförening ry:n vuosikokous pidettiin Seurakuntaopistolla Järvenpäässä järjestettävän kansanopistokokouksen yhdeydessä 26.10.2011.
Kansanopistoyhdistyksen hallituksen henkilövalinnoista ei käyty äänestyksiä vaan vuosikokous valitsi uudelleen hallitukseen erovuorossa olleet Koulutuskeskus Agricolan rehtorin Helena Ahosen, Turun kr. opiston pedagogisen rehtorin Juha Kaivolan ja Västra Nylands folkhögskolan rehtorin Kerstin Rombergin. Metallityöväen Murikka-opiston rehtorin Aki Ojankankaan tilalle hallitukseen valittiin Raseborg-opiston rehtori Jari Valtari.
Kaikkien valittujen kolmivuotinen kausi alkaa 1.1.2012.

Vuosikokousasiakirjat 26.10.2011: PDFSeminaari kansanopistojen olemassaolosta Ruotsissa ja Suomessa

Suomen Kansanopistoyhdistys oli mukana järjestämässä Svefin eli Haaparannassa sijaitsevan Sverigefinska folkhögskolan kanssa seminaaria kansanopistojen tulevaisuudesta 22. – 23.9.2011.

Ohjelma: PDF


Ruotsinsuomalaisten kansankorkeakoulu


Kansanopistopäivät 2011

Vuoden 2011 Kansanopistopäivät pidettiin Karstulan Evankelisella Opistolla 13.-15.6.2011. Päivien yleisaihe oli ”Tällä porukalla ne ihmeetkin tehdään!”.

Aineistoa päiviltä Kansanopistopäivien omilla sivuilla.Alueelliset KEHO-strategiapäivät

Kansanopistoyhdistys järjesti toukokuussa 2011 alueelliset KEHO-strategiapäivät seuraavilla paikkakunnilla:
- Turku 16.5. (Turun kristillinen opisto)
- Oulu 18.5. (Pohjola-opisto)
- Otava 19.5. (Otavan Opisto)
- Helsinki 20.5. (Helsingin Evankelinen Opisto)
- Jyväskylä 23.5. (Jyväskylän kristillinen opisto)
- ruotsinkielinen tilaisuus Helsingissä (SKY-FFF) 24.5.

Tilaisuuksissa käsiteltiin KEHO-ohjelmaa kansanopistojen näkökulmasta ja erityisesti ylläpitämislupaprosessia. Lisäksi käsiteltiin vapaan sivistystyön tilasto- ja tietopohjahankkeeseen liittyviä asiakokonaisuuksia erityisesti laadun ja vaikuttavuuden näkökulmasta.

Lue myös rehtorikirje 27.4.2011: PDFSosiaalinen media ja kansanopistomarkkinointi - koulutus
4. – 5.5.2011, Lahden kansanopisto

Kouluttajana tapahtumassa oli Anne Rongas, Avoimet ovet oppimiseen, AVO-hanke.

Ohjelma: PDFTulevaisuusdialogi vapaasta sivistystyöstä tiedottajille

”Vuonna 2014 vapaalla sivistystyöllä on uusi imago. Mikä se on?”
Tulevaisuusdialogi on työn kehittämisen menetelmä, jossa tehdään yhteinen aikamatka ammattitaitoisen vetäjän johdolla. Dialogissa rakennetaan parasta mahdollista skenaariota totutun ongelmalähtöisyyden sijaan.
Tilaisuuden järjestivät Kansanvalistusseura, Vapaan Sivistystyön Yhteisjärjestö ja Suomen Kansanopistoyhdistys.

Ohjelma: PDFKansanopistojen rehtorikokous 17.3.2011, Helsinki

Päivän teemoja olivat:
- KEHO-ohjelman eteneminen
- kansanopistojen rakenteellinen kehittäminen
- ylläpitämislupakierros
- kokemukset opettajien uudesta työaikajärjestelmästä

Alustajina johtaja Eeva-Riitta Pirhonen, OKM ja toimitusjohtaja Nina Pärssinen, Sivistystyönantajat.

Aineisto
Ohjelma: PDFVapaan sivistystyön esteettömyys -tutkimuksen asiantuntijaseminaariin 8.3.2011, Helsinki

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää opiskelun esteettömyyden toteutumista kansalais- ja kansanopistoissa.

Seminaarin tarkoituksena oli pohtia opiskelun esteettömyyteen liittyviä kysymyksiä kansan- ja kansalaisopistojen näkökulmasta. Lisäksi pyrittiin luomaan yhteistyöverkostoa vapaan sivistystyön esteettömyyden kehittämisestä kiinnostuneiden toimijoiden välillä sekä vahvistamaan aiheesta käytävää keskustelua.

Aineisto

Esittely: PDF | Ohjelma: PDFKansanopistokymppien tapaaminen

16.–17.2.2011, Turun kristillinen opisto

Kaksipäiväinen tapaaminen sisälsi koulutuksellista ohjelmaa sekä aikaa kokemusten jakamiselle ja yhdessäololle.

Ohjelma: PDF

Lue myös tutkimus: Kymppiluokka tarjoaa positiivisia kokemuksia nuorille: PDFTalouspäivä, 17.11.2010, Paasitorni, Helsinki

Ohjelma: PDF

Aineisto

Opintosetelirahoitus yleistyy - millainen on hyvä hankehakemus?
Pertti Pitkänen, opetusneuvos, Opetushallitus
PDFKansanopistokokous ja vuosikokous Lapuan kristillisellä opistolla 21. – 22.9.2010

Aineistoa Kansanopistokokouksen omilla sivuilla: www.kansanopistot.fi/kansanopistokokous/2010/Strategiavalmennus - avaimia muutokseen

Suomen Kansanopistoyhdistys järjesti 2009-2010 strategiavalmennusta kansanopistojen johdolle ja hallinnon jäsenille. Valmennus oli tarkoitettu ensisijaisesti niille opistoille, jotka tarvitsevat työkaluja strategiatyöhönsä. Etusijalla olivat ne opistot, joilla ei ollut ajankohtaista strategiaa.
Valmennuksessa järjestettiin neljä lähikoulutuspäivää, joiden välillä strategiaa työstettiin omassa organisaatiossa. Lähipäivien vastaavana kouluttajana toimi johdon ja henkilöstön kehittäjä Veikko Räntilä.
Lähikoulutuspäivät
I Opiston toimintatavan kokonaisvaltainen arviointi 25.9.2009.
Ohjelma: PDF.
II Toimintaympäristön arviointi 27.11.2009.
Ohjelma: PDF.
III Toiminnan suunnittelun arviointi ja mallittaminen 12.2.2010.
Ohjelma: PDF.
IV Strategian laadinta ja hyväksyminen 7.5.2010.
Ohjelma: PDF.

Lue lisää strategiavalmennuksesta: PDFRehtoripäivä 16.2.2010, Helsinki

Ohjelma: PDF

Rehtoripäivän aineistoa
Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman (KEHO) toimeenpano
johtaja Marita Savola, opetusministeriö: PDF
rahoitus, tiedonkeruu, ylläpitämisluvat: PDF

Opetushenkilöstön uusi työaikasopimus
asiantuntija Salla Pyymäki, Yksityisen Opetusalan Liitto: PDFRektorsseminarium vid Solvalla 14.1.2010
– tema hälsa och välmående

Inom ramen för Bildningsforums och Finlands Folkhögskolförenings gemensamma fortbildningsprojekt Samvux ordnas 14.1 ett seminarium vid Solvalla kring den fria bildningens roll i fråga om hälsa och välmående. Medverkar gör bl.a. statssekreterare Marcus Rantala. Verkställande direktör Thomas Perret presenterar Solvalla idrottsinstituts verksamhet och guidar oss i institutets utrymmen. Mer information på www.bildningsforum.fi.Kansanopistojen talouspäivät

18. – 19.11.2009, Helsinki
Talouspäivillä käsiteltiin muun muassa seuraavia taloushallinnon ajankohtaisasioita: uuden monimuotoasetuksen mukaisen opetuksen järjestäminen, elinkeino- ja opetustoiminnan välinen rajanveto, taloushallinnon uudet työnantajavelvoitteet, vapaan sivistystyön kehittämisohjelma.

Aineistoa talouspäiviltä

Ajankohtaistietoa rahoituksesta ja tiedonkeruusta: PDF
Kansanopistojen kustannustrendi: PDF
kouluneuvos Raakel Tiihonen, OPH, Tieto- ja rahoitusyksikkö

Otteita Keho-valmisteluryhmän esityksistä toimenpiteiksi: PDF
Vapaan sivistystyön rahoitustyöryhmän jaoston tehtävät: PDF
rehtori Timo Heinola, Kuurojen kansanopisto ja pääsihteeri Jyrki Ijäs, Suomen Kansanopistoyhdistys

Monimuotoasetuksen mukaisen opetuksen järjestäminen: PDF
Valtioneuvoston asetus monimuoto-opetuksesta: PDF
Statsrådets förordning om flerformsundervisning: PDF
rehtori Timo Heinola

Julkaisuja
Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus (Valtiovarainministeriön julkaisuja 31/2009, pdf, 0,9 Mt). Koulutustoiminta: ks. luku 7.1.4., sivut 76-77. Julkaisun esittelysivu.

Promemoria från arbetsgruppen för beskattningen av allmännyttiga samfund.Rektorsdagarna 26-27.10.2009 i Borgå

Arrangör: Bildningsforum
Läs merKansanopistokokous 2009
Suomen Kansanopistoyhdistyksen vuosikokous

20.10.2009 Lahden kansanopisto
Kansanopistokokouksen oma sivuKEHO, Framtiden för fria bildningen

Opistojohdon KEHO-strategiapäivät 10-16.9.2009
Päiviin liittyvät tausta-aineistot: Pdf

Regionala träffar kring framtiden för fria bildningen
2 - 9.10.2009
Läs mer (pdf)Kansanopistopäivät 2009

järjestettiin 8. – 10.6. Peräpohjolan Opistolla Torniossa yhteistyössä Pohjantähti-opiston ja Sverigefinska folkhögskolan kanssa.
Kansanopistopäivien oma sivuKansanopisto – Folkhögskolan -lehden lukijamatka

Tanskaan, Kööpenhaminaan 13.–16.5.2009
Matka alkoi seminaaripäivällä Helsingin Evankelisella Opistolla, jossa perehdyttiin kansanopiston pohjoismaisiin juuriin ja tulevaisuusstrategioiden luomiseen. Ohjelmassa oli muun muassa vierailu Pohjoismaiden ministerineuvostoon, Tanskan Kansanopistoyhdistykseen sekä opistovierailuja. Käynneillä kuultiin kansanopistojen haasteista monikulttuurisessa yhteisössä, kansanopisto-opiskelijoiden sijoittumisesta jatko-opintoihin, kansanopistomarkkinoinnista Tanskassa.
Ohjelma (pdf)

Seminaarin/matkan aineistoa:
Ville Marjomäki: Mitä Grundtvigista tulisi tietää? (pdf)
Minna Kansanaho: Yhdessä oppien ja asuen (pdf)
Thor West Nielsen: The Danish Folk High School Today (pdf)Ammatillista koulutusta järjestävien kansanopistojen tapaaminen

8.5.2009, Helsinki
Tilaisuudessa käsiteltiin ammatillisen koulutuksen vauhdittamis­hanketta ja AKKU -toimenpide-esityksiä.Sivistys ja mediakansalainen -seminaari

19.3.2009 Yleisradio, Helsinki
Keskustelua sivistyksestä, ihmisyydestä ja tiedonvälityksestä.
Kansanopisto – Folkhögskolan -lehden sivistysseminaarien sarjan toinen osa, yhteistyössä Yleisradion kanssa.
Ohjelma

Seminaarin aineistoa:
Hannele Koivunen: Sivistys ja kansalaisuus (pdf)
Ismo Silvo: YLE ja sivistys (1) (pdf)
Seppo Niemelä: YLE ja sivistys (2) (pdf)
Ilkka Kantola:Asiakkaana ja kansalaisena (pdf)Kansanopistot ja kympit -työseminaari
3.2.2009, Ostrobotnia, Helsinki
Ohjelma (pdf)

Seminaarin aineistoa:
Ritva Sammalkivi: Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen sähköinen hakujärjestelmä (pdf)
Kari Hernetkoski: Oppilashuollosta ja vähän ohjauksenkin kehittämisestä (pdf)
Kunta- ja palvelurakenne uudistuu, miten opetuspalvelut järjestetään? (pdf)
Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat kansanopistojen kymppiluokilla 2007 -2008 (pdf)Kansanopistojen rehtoripäivät

25.-26.11.2008, Itä-Hämeen opisto, Hartola
Ohjelma (pdf)

Rehtoripäivien aineistoa:
Pia Kalkkinen: Kriisitilanteiden vastuut ja velvoitteet (pdf)
Tave Rautiainen: Vapaaehtoiset valmiudessa (pdf)
Juha Kaivola: Kriisisuunnitelma opiston toimintajärjestelmän osana (pdf)
Timo Sinivuori: Toimintasuunnitelma kriisitilanteisiin (pdf)Kansanopistojen Kansainvälisyyspäivä

20.11.2008, SFV-sali, Helsinki
Suomen Kansanopistoyhdistys järjesti kansanopistojen kansainvälisyyspäivän torstaina 20.11.2008 Helsingissä.
Päivän teemana oli Suunnitelmista strategiaan ja tilaisuudessa hahmoteltiin opiston kansainvälisyysstrategian rakentamisprosessia ja esiteltiin työkaluja strategian käytännön toteuttamiseksi. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen, CIMOn, ja Aikuisten oppimisen pohjoismaisen verkoston, NVL:n, kanssa.
Ohjelma (pdf)

Kansainvälisyyspäivän aineistoa:
Eija Wilen: Kansainvälisen hankeyhteistyön kehittäminen (pdf) Eija Wilen: Opettajien ja opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus (pdf)Nutukka – Nuoret turvapaikanhakijat kansanopistossa -päättöseminaari

pidettiin 12.11.2008 Helsingissä teemalla Nuoren oikeus kieleen ja kulttuuriin. Ohjelma (pdf)
Nutukka -verkkoaineisto löytyy osoitteesta: www.nutukka.org. Aineisto soveltuu maahanmuuttajien opetukseen.Kansanopisto – Folhögskolan -lehden
80-vuotisjuhlaseminaarin antia

Kansanopisto-lehden 80-vuotisjuhlaseminaari Sivistyksen sukupolvet järjestettiin 7.10.2008. Professori Juha Suorannan teemana oli Vapaus, sivistys ja wikimaailma.
Hänen alustuksensa voit lukea täältä (pdf).
Katso myös Juha Suorannan blogi
Lisätietoja: Tiedottaja Sari.Virtanen(ät)kansanopistot.fi, puh. (09) 4542 3332Opinnollinen kuntoutus kansanopistoissa -SEMINAARI 2.10.2008

Suomen Kansanopistoyhdistyksen ja Luovi kansanopiston järjestämä seminaari pidettiin 2.10.2008 Hengitysliitto Helin auditoriossa Helsingissä. Alla seminaariin liittyvää aineistoa.
Lisätietoja: Vt. suunnittelija Heikki.Vuorila(ät)kansanopistot.fi, puh. (09) 4542 3345

Mikä auttaa ammatilliseen opiskeluun siirtymisessä
Johtaja Tarja Mänty, Alavuden erityisammattikoulu
Pdf

Oppimisen ja hyvinvoinnin sekä monikulttuurisuuden kehittäminen
FT, Opetusneuvos Kaija Miettinen, Opetushallitus
Pdf

Työpaja: Miten opinnollinen kuntoutus tukee päihdekuntoutujaa?
Opettaja Paula Kuusipalo, Siikarantaopisto
Pdf

Työpaja: Taidekasvatus yhteisöllisyyden vahvistajana internaatissa
Kuvataide- ja erityisopettaja Hanna-Maija Sandqvist, Ylitornion kristillinen opisto
PdfVAPAAN SIVISTYSTYÖN TULEVAISUUS

-seminaari pidettiin Kuurojen kansanopistolla 27 elokuuta 2008. Alla aineistoa seminaarista:

Seppo Niemelä: Sivistystyö 2010-luvulla - luonne, tehtävät ja rahoitus
Pdf

Seppo Niemelän alustus Sivistyksen ehdot:
Pdf

Paneeli- ja yleiskeskustelu Seppo Niemelän alustuksen pohjalta:
Pdf


KANSANOPISTOJEN VALTIONOSUUSUUDISTUS

oli esillä myös 10.4.2008 ravintola Ostrobotnialla pidetyillä rehtoripäivillä. Alla tilaisuuden aineistoa.

Seppo Niemelän alustus Kansanopistojen sivistystehtävä:
Pdf

Kansanopistoyhdistyksen vos-ryhmän esitys:
Pdf
KANSANOPISTOPÄIVÄT 2008

pidettiin Siikaranta-opistolla 9.-11. kesäkuuta 2008. Alla päivien omat sivut aineistoineen:

Kansanopistopäivät 2008