X

The Finnish Folk High School Association

The Finnish Folk High School Association, which was founded in 1905, acts as a cooperating organisation for all the folk high schools in Finland.

Central areas of cooperation include lobbying, information and marketing, development, education and assessment and international issues.

The Finnish Folk High School Association is a member of The Nordic Folk High School Council which aim is to exchange experiences and ideas and to promote cooperation within the Nordic countries through seminars and meetings.

Contact:
The Finnish Folk High School Association
Annankatu 12 A 18
FI-00120 Helsinki
toimisto(ät)kansanopistot.fi
+358 9 454 2330
www.kansanopistot.fi/
logo
Kansanopistoväen omat sivut. Täältä saat ajankohtaista tietoa
opistojen hankkeista, yhdistyksen tapahtumista ja edunvalvonnasta.
Folkhögskolfältets egna sidor, här får du aktuell information om
folkhögskoleprojekt, föreningens evenemang och intressebevakning.
Olet täällä: Yhdistyssivut > Etusivu > Linkit
Lausunnot


OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE

Asia: OKM/41/010/2016
Suomen Kansanopistoyhdistyksen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Lue lausunto: PDF 8.11.2016


EDUSKUNNAN SIVISTYSVALIOKUNNALLE

Asia: HE 177/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Lue lausunto: PDF 8.11.2016


OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE

Asia: Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi perusopetuslain 46 § muuttamisesta (OKM/23/010/2016)

Lue lausunto: PDF 17.8.2016


OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE

Asia: Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta (OKM/26/010/2016)

Lue lausunto: PDF 12.8.2016


OPETUSHALLITUKSELLE

Asia: Lausuntopyyntö 2/440/2015 Ohjauksen ja kasvatuksen tutkintorakenne - muutosehdotukset

Lue lausunto: PDF 21.10.2015


EDUSKUNNAN SIVISTYSVALIOKUNNALLE

Asia: HE 30/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016
Teema: Maahanmuuttajien kotouttamiskoulutus

Lue lausunto: PDF 19.10.2015


EDUSKUNNAN SIVISTYSVALIOKUNNALLE

Suomen Kansanopistoyhdistyksen lausunto
HE 309/2014 laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta.

Lue lausunto: PDF 28.1.2015


EDUSKUNNAN SIVISTYSVALIOKUNNALLE

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä HE 211/2014 ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta.

Lue lausunto: PDF 8.12.2014


OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE

Lausuntopyyntö aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksesta (OKM/34/040/2013)

Lue lausunto: PDF 8.12.2014


OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE

Avoimesta yliopisto-opetuksesta perittävää enimmäismaksua koskeva valtioneuvoston asetuksen muutos, OKM /75/010/2014

Lue lausunto: PDF 5.12.2014


OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE

Suomen Kansanopistoyhdistyksen lausunto hallituksen esityksestä laeiksi lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 4 §:n muuttamisesta (OKM/57/010/2014)

Lue lausunto: PDF 17.11.2014


OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE

Suomen Kansanopistoyhdistyksen lausunto hallituksen esityksestä laiksi koulutuksen rahoituksesta (OKM/58/010/2014)

Lue lausunto: PDF 14.11.2014OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE

Asia: Kansanopistoyhdistyksen lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta (OKM/53/010/2014)

Lue lausunto: PDF 31.10.2014


OPETUSHALLITUKSELLE

Asia: Lausuntopyyntö perusopetuksen lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteista (Dno 35/041/2012)


Suomen Kansanopistoyhdistys on Opetushallituksen toivomuksen mukaisesti toimittanut lausuntopyynnön edelleen niille kansanopistoille, jotka järjestävät perusopetuksen lisäopetusta. Tässä lausunnossa on otettu huomioon näiltä opistoilta saatu palaute.

Lue lausunto: PDF 15.10.2014


OPETUSHALLITUKSELLE
Asia: Lausuntopyyntö aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista (Dno 35/041/2012)


Opetushallitus on pyytänyt lausuntoa aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista. Kansanopistoyhdistys on toimittanut lausuntopyynnön edelleen niille kansanopistoille, jotka järjestävät aikuisten perusopetusta. Tässä lausunnossa on otettu huomioon näiltä opistoilta saatu palaute.

Lue lausunto: PDF 15.10.2014


Pelastetaan 16-vuotiaiden oikeus kansanopistovuoteen!

TÄMÄ ON ADRESSI KAIKKIEN SUOMALAISTEN KANSANOPISTOJEN PUOLESTA.

Kansanopistojen pitkät linjat oppivelvollisuuden pidennysvuoden toteuttajiksi!

Hallituksen kehysriihessä oppivelvollisuusikä päätettiin nostaa 17 vuoteen. Luonnos lakiesityksestä on nyt lausuntokierroksella. Ehdotus jättää kansanopistojen pitkät linjat pidennysvuoden toteuttamisen ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa sitä, että 16-vuotiaat nuoret eivät voisi enää hakeutua peruskoulun jälkeen vuoden kestäville kansanopistolinjoille.

Lue lisää ja allekirjoita: Adressit.com
Vuorovaikutuskanavat
Vuorovaikutus-
kanavat
Kansanopistojen extranetit:

Tekninen tuki: toimisto(ät)kansanopistot.fi,
puh. 09 454 2330

Kansanopistojen opiskelutarjonta