X

The Finnish Folk High School Association

The Finnish Folk High School Association, which was founded in 1905, acts as a cooperating organisation for all the folk high schools in Finland.

Central areas of cooperation include lobbying, information and marketing, development, education and assessment and international issues.

The Finnish Folk High School Association is a member of The Nordic Folk High School Council which aim is to exchange experiences and ideas and to promote cooperation within the Nordic countries through seminars and meetings.

Contact:
The Finnish Folk High School Association
Annankatu 12 A 18
FI-00120 Helsinki
toimisto(ät)kansanopistot.fi
+358 9 454 2330
www.kansanopistot.fi/
logo
Kansanopistoväen omat sivut. Täältä saat ajankohtaista tietoa
opistojen hankkeista, yhdistyksen tapahtumista ja edunvalvonnasta.
Folkhögskolfältets egna sidor, här får du aktuell information om
folkhögskoleprojekt, föreningens evenemang och intressebevakning.
Olet täällä: Yhdistyssivut > Etusivu > Linkit
Lausunnot
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE
Asia: Lausunto ylioppilastutkintoa koskevan lainsäädännön uudistamisesta

PDF 3.9.2018

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE
Asia: Lausunto ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun asetuksen muuttamisesta
PDF 8.5.2018

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE
Asia: Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lukiolaiksi ja laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
PDF 8.3.2018

EDUSKUNNAN SIVISTYSVALIOKUNNALLE
Asia: Lausunto avoimen korkeakouluopetuksen kehittämisestä
(HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioiksi vuodelle 2018). Lue lausunto:
PDF 2.10..2017

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE
Asia: Lausunto luonnoksesta vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
PDF 14.9.2017

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE
Asia: Lausunto vapaan sivistystyön maahanmuuttajakoulutuksen järjestämis- ja rahoitusmallia valmistelevan työryhmän muistiosta, OKM/35/0404/2017
Lue lausunto:
PDF 15.8.2017

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE
Asia: Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta.
Lausunto asetusluonnoksesta.
Lue lausunto:
PDF 3.7.2017

EDUSKUNNAN SIVISTYSVALIOKUNNALLE
Asia: ”Miten turvataan ammatillisen koulutuksen säilyminen kansanopistoissa?” SIVM5/2016 vp
Lue lausunto: PDF 17.5.2017

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE
Asia: Lausunto maahanmuuttajakoulutuksesta
Lue lausunto: PDF 17.5.2017

EDUSKUNNAN SIVISTYSVALIOKUNNALLE
Asia: HE 39/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
Lue lausunto: PDF 17.5.2017

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE
Asia OKM/37/2016 kannanotto
Lue lausunto:
PDF 17.5.2017

OPETUSHALLITUKSELLE
Asia: Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen
Lue lausunto: PDF 28.2.2016

EDUSKUNNAN SIVISTYSVALIOKUNNALLE
Asia: Kansanopistoyhdistyksen lausunto hallituksen esityksestä perusopetuslain 46 § muuttamisesta HE 178/2016
Lue lausunto: PDF 23.11.2016

TYÖELÄMÄ- JA TASA-ARVOLAUTAKUNNALLE
Asia: Suomen Kansanopistoyhdistyksen lausunto hallituksen esityksestä 209/2016
Lue lausunto: PDF 23.11.2016

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE
Asia: OKM/41/010/2016
Suomen Kansanopistoyhdistyksen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
Lue lausunto: PDF 8.11.2016

EDUSKUNNAN SIVISTYSVALIOKUNNALLE
Asia: HE 177/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
Lue lausunto: PDF 8.11.2016

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE
Asia:
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain ja tuloverolain 127 d §:n muuttamisesta.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta.
Lue lausunto: PDF 19.10.2016

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE
Asia: Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi perusopetuslain 46 § muuttamisesta (OKM/23/010/2016)
Lue lausunto: PDF 17.8.2016

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE
Asia: Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta (OKM/26/010/2016)
Lue lausunto: PDF 12.8.2016

OPETUSHALLITUKSELLE
Asia: Lausuntopyyntö 2/440/2015 Ohjauksen ja kasvatuksen tutkintorakenne - muutosehdotukset
Lue lausunto: PDF 21.10.2015

EDUSKUNNAN SIVISTYSVALIOKUNNALLE
Asia: HE 30/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016
Teema: Maahanmuuttajien kotouttamiskoulutus
Lue lausunto: PDF 19.10.2015

EDUSKUNNAN SIVISTYSVALIOKUNNALLE
Suomen Kansanopistoyhdistyksen lausunto
HE 309/2014 laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta.
Lue lausunto: PDF 28.1.2015

EDUSKUNNAN SIVISTYSVALIOKUNNALLE
Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä HE 211/2014 ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta.
Lue lausunto: PDF 8.12.2014

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE
Lausuntopyyntö aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksesta (OKM/34/040/2013)
Lue lausunto: PDF 8.12.2014

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE
Avoimesta yliopisto-opetuksesta perittävää enimmäismaksua koskeva valtioneuvoston asetuksen muutos, OKM /75/010/2014
Lue lausunto: PDF 5.12.2014

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE
Suomen Kansanopistoyhdistyksen lausunto hallituksen esityksestä laeiksi lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 4 §:n muuttamisesta (OKM/57/010/2014)
Lue lausunto: PDF 17.11.2014

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE
Suomen Kansanopistoyhdistyksen lausunto hallituksen esityksestä laiksi koulutuksen rahoituksesta (OKM/58/010/2014)
Lue lausunto: PDF 14.11.2014

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE
Asia: Kansanopistoyhdistyksen lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta (OKM/53/010/2014)
Lue lausunto: PDF 31.10.2014

OPETUSHALLITUKSELLE
Asia: Lausuntopyyntö perusopetuksen lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteista (Dno 35/041/2012)

Suomen Kansanopistoyhdistys on Opetushallituksen toivomuksen mukaisesti toimittanut lausuntopyynnön edelleen niille kansanopistoille, jotka järjestävät perusopetuksen lisäopetusta. Tässä lausunnossa on otettu huomioon näiltä opistoilta saatu palaute.
Lue lausunto: PDF 15.10.2014

OPETUSHALLITUKSELLE
Asia: Lausuntopyyntö aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista (Dno 35/041/2012)


Opetushallitus on pyytänyt lausuntoa aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista. Kansanopistoyhdistys on toimittanut lausuntopyynnön edelleen niille kansanopistoille, jotka järjestävät aikuisten perusopetusta. Tässä lausunnossa on otettu huomioon näiltä opistoilta saatu palaute.
Lue lausunto: PDF 15.10.2014

Pelastetaan 16-vuotiaiden oikeus kansanopistovuoteen!
TÄMÄ ON ADRESSI KAIKKIEN SUOMALAISTEN KANSANOPISTOJEN PUOLESTA.
Kansanopistojen pitkät linjat oppivelvollisuuden pidennysvuoden toteuttajiksi!
Hallituksen kehysriihessä oppivelvollisuusikä päätettiin nostaa 17 vuoteen. Luonnos lakiesityksestä on nyt lausuntokierroksella. Ehdotus jättää kansanopistojen pitkät linjat pidennysvuoden toteuttamisen ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa sitä, että 16-vuotiaat nuoret eivät voisi enää hakeutua peruskoulun jälkeen vuoden kestäville kansanopistolinjoille.
Lue lisää ja allekirjoita: Adressit.com