X

The Finnish Folk High School Association

The Finnish Folk High School Association, which was founded in 1905, acts as a cooperating organisation for all the folk high schools in Finland.

Central areas of cooperation include lobbying, information and marketing, development, education and assessment and international issues.

The Finnish Folk High School Association is a member of The Nordic Folk High School Council which aim is to exchange experiences and ideas and to promote cooperation within the Nordic countries through seminars and meetings.

Contact:
The Finnish Folk High School Association
Annankatu 12 A 18
FI-00120 Helsinki
toimisto(ät)kansanopistot.fi
+358 9 454 2330
www.kansanopistot.fi/
logo
Kansanopistoväen omat sivut. Täältä saat ajankohtaista tietoa
opistojen hankkeista, yhdistyksen tapahtumista ja edunvalvonnasta.
Folkhögskolfältets egna sidor, här får du aktuell information om
folkhögskoleprojekt, föreningens evenemang och intressebevakning.
Olet täällä: Yhdistyssivut > Etusivu > Artikkelit
Kansanopistojen vapaan sivistystyön kieli- ja kulttuurikoulutus on tehokasta ja tukee oppimisvalmiuksien kehittymistä

OECD julkisti 5.9.2018 raportin, jossa arvioidaan suomalaisen kotoutumispolitiikan onnistumista. Tämän johdosta Kansanopistoyhdistys yhdessä Bildningsalliansenin kanssa julkaisi tiedoteen, jossa otetaan kantaa maahanmuuttajien koulutukseen kansanopistoissa.

OECD kiinnittää erityistä huomiota pienten lasten äitien koulutusmahdollisuuksiin ja kotoutumiseen. Suomessa todetaan olevan erityisen suuri ero kantaväestön naisten ja maahan muuttaneiden naisten koulutusmahdollisuuksissa ja siten koulutustasossa. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen nosti kolumnissaan 5.9. esille yhtenä keskeisenä kotoutumispolitiikan viimeaikaisena toimenpiteenä vapaan sivistystyön oppilaitosten sivistystehtävän maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisessä.

Kansanopistoyhdistys ja Bildningsalliansen katsovat, että maahan muuttaneiden naisten tulee saada pitkäkestoista ja jatko-opintomahdollisuuksia edistävää koulutusta. Myös kotoutumissuunnitelma-ajan ohittaneiden koulutuspalvelut on turvattava. Tämä koskee etenkin pitkään kotona olleita äitejä. Tällä hetkellä vapaan sivistystyön 100% rahoitus koskee vain kotoutumisajan opintoja.


Tiedote 10.9.2018 (PDF)


OECD-raportti

Sanni Grahn-Laasosen kolumni


10.9. 11:15