X

The Finnish Folk High School Association

The Finnish Folk High School Association, which was founded in 1905, acts as a cooperating organisation for all the folk high schools in Finland.

Central areas of cooperation include lobbying, information and marketing, development, education and assessment and international issues.

The Finnish Folk High School Association is a member of The Nordic Folk High School Council which aim is to exchange experiences and ideas and to promote cooperation within the Nordic countries through seminars and meetings.

Contact:
The Finnish Folk High School Association
Annankatu 12 A 18
FI-00120 Helsinki
toimisto(ät)kansanopistot.fi
+358 9 454 2330
www.kansanopistot.fi/
logo
Kansanopistoväen omat sivut. Täältä saat ajankohtaista tietoa
opistojen hankkeista, yhdistyksen tapahtumista ja edunvalvonnasta.
Folkhögskolfältets egna sidor, här får du aktuell information om
folkhögskoleprojekt, föreningens evenemang och intressebevakning.
Olet täällä: Yhdistyssivut > Etusivu > Ajankohtaista
Pauli Karihtala on vuoden 2016 palkittu lappilainen opinto-ohjaaja
Lapin opinto-ohjaus ry on valinnut vuonden 2016 opinto-ohjaajaksi Pohjantähtiopiston rehtori Pauli Karihtalan. Tunnustus myönnettiin tänä vuonna kahdeksannen kerran.

Palkinnon luovuttanut Henna Yli-Huikku korosti vuoden lappilaiselta opinto-ohjaajalta edellytettävää osaamista mm. oman työn vastuullista ja ammattitaitoista hallintaa, osallistumista alueellisen ohjaustyön kehittämiseen, laaja-alaista toimintaa yhteistyöverkostoissa sekä ohjaustyön eettisten periaatteiden kunnioittamista.
- Vaikka Pauli Karihtalan virkanimike ei ole opinto-ohjaaja, mutta hän on mukana monissa oppilaanohjauksen ja erityisopetuksen hankkeissa, joiden kohderyhmänä ovat opinto-ohjausta ja erityistä tukea tarvitsevat nuorisoasteen ja aikuiskoulutuksen oppilaat ja opiskelijat. Tälläkin hetkellä on menossa hanke Pohjantähtiopiston Osaavaa ohjausta –hanke Meri-Lapin alueella. Pauli Karihtala on omalla verkostoitu-misellaan sekä ohjaus- ja hanketyöskentelyllään osoittanut olevansa tärkeässä roolissa kehittämässä lappilaista opinto-ohjausta.