X

The Finnish Folk High School Association

The Finnish Folk High School Association, which was founded in 1905, acts as a cooperating organisation for all the folk high schools in Finland.

Central areas of cooperation include lobbying, information and marketing, development, education and assessment and international issues.

The Finnish Folk High School Association is a member of The Nordic Folk High School Council which aim is to exchange experiences and ideas and to promote cooperation within the Nordic countries through seminars and meetings.

Contact:
The Finnish Folk High School Association
Annankatu 12 A 18
FI-00120 Helsinki
toimisto(ät)kansanopistot.fi
+358 9 454 2330
www.kansanopistot.fi/
logo
Kansanopistoväen omat sivut. Täältä saat ajankohtaista tietoa
opistojen hankkeista, yhdistyksen tapahtumista ja edunvalvonnasta.
Folkhögskolfältets egna sidor, här får du aktuell information om
folkhögskoleprojekt, föreningens evenemang och intressebevakning.
Olet täällä: Yhdistyssivut > Etusivu > Ajankohtaista
Syrjäytymisvaarassa olevia houkutellaan aikuiskoulutuksen pariin
Kasvava epätasa-arvo, korkea työttömyys, etnisiin vähemmistöihin kohdistuva syrjintä ja riittämättömät perustaidot ovat yhteisiä haasteita useille EU-maille. Moniin näihin ongelmiin voidaan löytää ratkaisu lisäämällä ihmisten mahdollisuuksia osallistua aikuiskoulutukseen.

ImplOED – Implementing Outreach, Empowerment and Diversity -hanke pyrkii helpottamaan pakolaisten ja muiden heikossa asemassa olevien ryhmien osallistumista aikuiskoulutukseen. Hanke perehdyttää eurooppalaiset aikuiskouluttajat siihen, miten syrjäytymisvaarassa olevat ryhmät saadaan houkuteltua aikuisoppilaitoksiin. Se myös lisää poliittisten päätöksentekijöiden tietoisuutta siitä, miten eritaustaisia aikuisia houkutellaan osallistumaan koulutukseen.

– Aikuiskoulutus voi olla väylä elinikäiseen oppimiseen ja ehkäistä syrjäytymistä. Tämä edellyttää aikuiskouluttajilta ja poliitikoilta toimia, jotka takaavat kaikille avoimet mahdollisuudet koulutukseen, hankkeen koordinaattori Francesca Operti Euroopan aikuiskoulutusjärjestö EAEA:sta sanoo.

Lue koko tiedote