Kansanopistokympit
Folkhögskoltiorna
Kymppiluokka / Tionde klassena

Katso/Se video: YouTube

Tutkimus: Kymppiluokka tarjoaa positiivisia kokemuksia nuorille
Lue tiedote: PDF

WWW.KANSANOPISTOT.FI -ALOITUSSIVULLE

TILL WWW.FOLKHOGSKOLOR.FI -STARTSIDAN

 


OPPIMAAN, OSAAMAAN, SIVISTYMÄÄN
KANSANOPISTOKYMPILLE


Kansanopistokympit tarjoavat eri puolilla Suomea:
- tuettua opiskelua ja elämänhallintaa
- opiskelutaitojen harjoittelua
- yksilöllistä opetusta
- ohjausta jatko-opintoihin ja ammatinvalintaan
- kannustavan opiskeluilmapiirin ja oppimisympäristön
- kansanopistokympeillä on oikeus antaa päättötodistus

Kansanopistojen kymppiluokilla opiskelijalla on myös mahdollisuus kiinnostuksensa ja harrastuksensa mukaisiin ainevalintoihin.
Kymppiluokan suorittamisesta saa yhteisvalinnassa 6 pistettä. Sähköinen haku osoitteessa www.opintopolku.fi 24.5. – 26.7.2016.
Tiedustele myös mahdollisuutta asua opiston asuntolassa.

Kustannukset
Opiskelu, asuminen opiston asuntolassa ja ruokailu ovat maksuttomia niille, jotka ovat saaneet perusopetuksen päättötodistuksen kuluvana tai edellisenä vuonna.

Kymppiluokkalaiset voivat hankkia Matkahuollon ja VR:n yhteisen opiskelijakortin, jolla alennuksen matkoista. Linkki


KUNSKAP, FÄRDIGHETER OCH BILDNING I FOLKHÖGSKOLTIAN

Folkhögskoltiorna erbjuder i olika delar av Finland
- stöd för studier och livssituation
- träning av studiefärdigheter
- individuell undervisning
- möjlighet att höja grundskolbetygets vitsord
- vägledning till fortsatta studier och yrkesval
- en uppmuntrande studieatmosfär och studiemiljö
- folkhögskoltiorna har rätt att avge avgångsbetyg

Studerande på folkhögskoltiorna har även möjlighet att välja studieämnen enligt intresse och hobbyn.
Genomförd tionde klass ger 6 poäng i GEA. Elektronisk ansökan 24.5. – 26.7.2016 på www.studieinfo.fi.
Fråga även om möjligheten att bo på skolans internat.

Kostnader
Studierna, kost och logi (internat) är avgiftsfria för dem som fått avgångsbetyg från grundutbildning under pågående eller föregående år.

Studerande i grundskolans tionde klass har rätt till studierabatt på Matkahuoltos och VR:s (SJ) transportmedel. Läs mer...


Hae kaikki kymppiluokkalinjat
Sök alla tiondeklasslinjer