Maahanmuuttajille
För invandrare
Maahanmuuttajille / För invandrare

a

LINKKEJÄ / LÄNKAR

Edustajat.fi
ETU ry on valtakunnallinen yhdistys, jonka tarkoituksena on palvella kaikkia turvapaikanhakijalasten edustajia ympäri Suomea.

Nutukka.org
Materiaalipaketti nuorten turvapaikanhakijoiden opettajille
Materialpaket för lärare som undervisar unga asylsökande

Nutukka - extranet
Keskustelufoorumi, vaatii rekisteröitymisen
Diskussionsforum, kräver registrering

KARTTASIVULLE (OPISTOT)
PITKÄT OPINTOLINJAT
AVOIMEN YLIOPISTON OPINNOT -HAKUSIVULLE
LYHYTKURSSIT-HAKUSIVULLE
EDELLISELLE SIVULLE (BACK)
WWW.KANSANOPISTOT.FI -ALOITUSSIVULLE


TILL KARTSIDAN (SKOLOR)
LÅNGA STUDIELINJER
TILL ÖPPEN UNIVERSITETSUNDERVISNING -SÖKSIDAN
TILL KORTKURSER -SÖKSIDAN
TILL FÖREGÅENDE SIDA (BACK)
TILL WWW.FOLKHOGSKOLOR.FI -STARTSIDAN

 


MAAHANMUUTTAJAKOULUTUS KANSANOPISTOISSA

- kieli- ja kulttuurikoulutus, kotoutumiskoulutus
- perusopetukseen valmentava koulutus
- peruskoulua, kymppiopetusta
- valmennusta ammatilliseen koulutukseen
- korkeakouluun valmentavia opintoja
- puhumalla ja tekemällä, työelämätaitoja oppimalla
- kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan edistyy kansanopistokampuksella asuttaessa

Monet kansanopistot järjestävät erityiskoulutusta maahanmuuttajille ja he ovat tervetulleita osallistumaan opistojen muuhun opetukseen.
Useiden opistojen maahanmuuttajakoulutuksen valikoimaan kuuluu myös aikuisten maahanmuuttajien koulutusta. Kysy lisää opinto-ohjelmasta ja asumisesta sekä tarkempi hakumenettely suoraan opistosta tai tutustu opiston kotisivuihin.
Opistot voivat tarjota opintoseteleitä maahanmuuttajille.


INVANDRARUTBILDNING I FOLKHÖGSKOLORNA

- språk- och kulturutbildning, integrationsutbildning
- utbildning som förbereder för grundutbildning
- grundutbildning, påbyggnadsutbildning (”tionde klassen”)
- förbereder för yrkesstudier
- förbereder för högre utbildning
- praktiska färdigheter, arbetslivskunskap
- integration till det finländska samhället via folkhögskolekampusen

En del av folkhögskolorna arrangerar specialutbildning för invandrare och de är välkomna att delta också i den övriga undervisningen.
Flera folkhögskolor ger utbildning också för vuxna invandrare. Fråga mer om studieprogrammet och boendet samt ansökningsprocessen direkt från skolan eller bekanta dig med skolans hemsidor.
Folkhögskolor kan erbjuda studiesedlar för invandrare.


Hae kaikki maahanmuuttajille suunnatut opintolinjat
Sök alla studielinjer riktade till invandrare

Hae kaikki maahanmuuttajille suunnatut lyhytkurssit
Sök alla kortkurser riktade till invandrareSeuraavilla opistoilla on maahanmuuttajaopetusta (pitkiä opintolinjoja)
Följande folkhögskolor har invandrarutbildning (långa studielinjer)